Kullanım Koşulları

Site’yi kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Site’ye kayıt yaptırarak, işbu Kullanım Koşulları ve Sözleşme’yi (“Sözleşme”) ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, burada belirtilen ve Site’de bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi beyan ve taahhüt ediyorsunuz.

Burada yer alan koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen Site’den ve Hizmet’ten istifade etmeyiniz ve kaydınızı derhal iptal ediniz.

Site’nin sahibi Esentepe Mah. Köprülü Sk. No:31/A Şişli / İstanbul adresinde mukim ROE MEDYA YAPIM VE REKLAM HİZM. TİC. LTD. Şirketi’dir (bundan böyle kısaca “Şirket” olarak anılacaktır). Site aracılığıyla sunulan ve işbu Sözleşme’de belirtilen Hizmet, Şirket tarafından sağlanmaktadır.

Şirket işbu Sözleşme’yi, Site’de yer alan her tür bilgi ve içeriği, Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalıştığı kişilere herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak Site’de yayımlanacak, Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalıştığı kişiler tarafından ayrıca siteye girişleri sırasında yeni versiyonun kabul edilmesi suretiyle, kabul tarihinde geçerli olacaktır. Hizmet’ten faydalanan ve Site’ye erişim sağlayan Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler, Sözleşme koşullarını ve Şirket tarafından işbu Sözleşme’de yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu Sözleşme Site üzerinden yayınlanarak; Site’yi kullanan Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilerin erişimine her zaman açıktır.

  1. Tanımlar

Site: Şirket’e ait, ROEMEDYA.COM ana internet adresi ve alt internet adreslerini de kapsayan ve Şirket’in Hizmet’i sağlamak için kullanabileceği diğer internet siteleri ve alt internet siteleri ve IOS, Android uygulamaları ve geliştirilmiş veya geliştirilebilecek diğer işletim sistemleri de dâhil olmak üzere, Şirket’in Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilere Hizmet’i sunduğu bir internet sitesi ve dijital platform topluluğudur. Hizmet’in özü icabı, zaman zaman Sözleşme’de kullanıldığı şekli ile Site, gelişen teknolojilere de bağlı olarak, internet sitelerinin yanı sıra, diğer Sanal Ortam platformları vasıtasıyla ulaşılan her türlü Hizmet sunum yeri, kanalı ve platformu olarak da değerlendirilir.

Sözleşme: İşbu Kullanım Koşulları ve Sözleşme’yi ifade eder. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve İş Akışı işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

Şirket: ROE MEDYA YAPIM VE REKLAM HİZMETLERİ TİC. LTD. Şirketi’ni ifade eder.

Kullanıcı-Ziyaretçi: Site’ye erişimi ve Site dahilinde sunulan Hizmet’ten işbu Sözleşme’de belirtilen şartlar dahilinde yararlanan gerçek kişidir.

Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler : Site’ye erişimi ve kaydı Şirket tarafından belirli kriterler nazara alınarak onaylanan ve Site dahilinde sunulan Hizmet’ten işbu Sözleşme’de belirtilen şartlar dahilinde yararlanan gerçek veya tüze kişilerdir.

Hesap: Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilerin profil bilgilerinin ve işbu Sözleşme kapsamında belirtilen diğer bilgilerinin yer aldığı Site’de kendisine ayrılan özel alandır.

Hizmet: Site’de yazılımını Şirket’in geliştirdiği ve/veya ilgili alt yazılım lisanslarının ve bu alt yazılım lisansları ile buna ilişkin tüm hakların Şirket tarafından alınmış olduğu kendisine ait ürün ve/veya hizmetleri Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilerin ve işbirliği yapılan kişi/kurum tarafından birlikte belirlenen Dijital Mecralar, Tv, Sosyal Medya Mecraları’nda tanıtmak/yayınlamak isteyen işbirliği yapılan kişi/kurum ile Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler arasındaki iletişimi ve etkileşimi Site üzerinden sağlama hizmeti dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tamamen Şirket’in tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak ileride Yaratıcı’ya sağlanacak olan her türlü hizmettir.

 

Fikri Haklar: Reklam Veren’in her türlü fikri mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla, telif hakları ve sınai mülkiyet hakları da dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarıdır. İşbu Sözleşme kapsamında, Fikri Haklar, Reklam Veren’in her türlü fikri mülkiyet hakkı saklı kalmak kaydıyla, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) anlamında mali ve manevi bütün fikri hakları da kapsayacak şekilde ve tam ruhsat anlamında kullanılmaktadır. İşbu Sözleşme kapsamında, Fikri Haklar, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasalarca kısıtlanmadıkça, tüm mali ve manevi hakları içerecek şekilde, en kapsamlı haliyle yorumlanacaktır. Bu doğrultuda, Fikri Haklar, manevi haklardan umuma arz yetkisini kullanma hakkını ve İçerik üzerinde her türlü değişiklik yapılması (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere ilave, eksiltme yapma, bunları üçüncü kişilere yaptırma da dahil olmak üzere) hakkını, FSEK m.21’de zikredilen “işleme”, m.22’de zikredilen “çoğaltma”, m.23’de zikredilen “yayma”, m.24’de zikredilen “temsil”, m.25’de zikredilen “işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” haklarını, bunların başkalarına da devir hakkını kapsar.

Örnek: Reklam Veren tarafından, Reklam Veren’in ürün ve/veya hizmetlerini tanıtılması için Site aracılığıyla paylaşılan ve Yaratıcı tarafından İçerik’in oluşturulması sırasında dikkate alınması zorunlu olan örnektir.

İşbirliği yapılan Kişi/Kurum: Kendisine ait konusu suç teşkil etmeyen ve hukuka uygun her türlü ürün ve/veya hizmeti tanıtmak/yayınlamak amacıyla Yaratıcı’nın Sosyal Medya Mecraları’ndaki ününden ve popüleritesinden faydalanmak isteyen ve bunu gerçekleştirmek amacıyla Site üzerinden Ziyaretçi veya sözleşmeli ya da freelance çalışan kişiler ile iletişime geçen her türlü gerçek veya tüzel kişidir.

Sanal Ortam: Cep telefonu, etkileşimli televizyon, internet, bilgisayar, tablet bilgisayar, etkileşimli sesli yanıt sistemi ve benzeri altyapı platformlarının oluşturduğu sanal ortam veya sanal ortamlardır.

Sosyal Medya Mecraları: Facebook, Twitter ve Instagram dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere İnternet aracılığıyla erişim sağlanabilen bütün sanal ortam ve sosyal medya platformlarıdır.

Ücret: Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilerin İşbirliği yapılan Kişi/Kurum tarafından İş Akışı ve işbu Sözleşme çerçevesinde belirlenen şartlara uygun olarak paylaşmış olduğu İçerik karşılığında miktarı sözleşmeli ya da freelance çalışan kişiler ve İşbirliği yapılan Kişi/Kurum arasında Site üzerinden iletişim kurmak suretiyle belirlenen ve Şirket tarafından Reklam Veren’in ikinci onayının alınmasına müteakip, %25 tutarında stopaj vergisi düşüldükten sonra doğrudan sözleşmeli ya da freelance çalışan kişilere ödenecek olan ücrettir.

İçerik: Sözleşmeli ya da freelance çalışan kişiler tarafından İşbirliği yapılan Kişi/Kuruma ait herhangi bir ürün ve/veya hizmetin tanıtımının/yayınının yapılması amacıyla, Site üzerinden İşbirliği yapılan Kişi/Kurumaa iletilmesi ve/veya İşbirliği yapılan Kişi/Kurumun onayıyla beraber Sözleşmeli ya da freelance çalışan kişiler tarafından Sözleşmeli ya da freelance çalışan kişiler ve İşbirliği yapılan Kişi/Kurum tarafından birlikte belirlenen Dijital Mecralar, Tv, Sosyal Medya Mecraları’nda paylaşılan ve yayımlanan, tüm Fikri Hakları Şirket’e ait olan ve bu Sözleşme’de belirtilen şekilde, Şirket’e en geniş şekliyle faydalanma ve faydalandırmaya dair Fikri Hakları ile kullanma ve kullandırmaya dair Fikri Hakları verilmiş olan video, fotoğraf, resim, kayıt, yazı, grafik, görüntü, bilgi, veri ve diğer her türlü görsel ve/veya işitsel içeriktir. İşbu Sözleşme kapsamında, İçerik ve Şirket’in İçerik üzerindeki tüm Fikri Hakları, aksi açıkça belirtilmedikçe ve/veya ilgili yasa, yönetmelik ve diğer ikincil mevzuat tarafından kısıtlanmadıkça, en kapsamlı halleriyle yorumlanacaktır.

 

2. Konu

İşbu Sözleşme’nin konusu, Site kullanım şartları ve Site’de sunulan Hizmet’ten yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan kullanıma ve Hizmet’e ilişkin Şirket tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul ederek kullanım ve kayıt yaptırmaktadır. Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

3. Hizmet’e ve Site’ye Dair Genel Açıklamalar

3.1. Site, işbu Sözleşme’de belirtilen hak ve koşullara bağlı olarak, İşbirliği yapılan Kişi/Kurumun konusu suç teşkil etmeyen ve hukuka uygun olan her türlü ürün ve hizmetin Ziyaretçi veya sözleşmeli ya da freelance çalışan kişilerin Dijital Mecralar, Tv, Sosyal Medya Mecraları üzerinden tanıtımını yapması için Sözleşmeli ya da freelance çalışan kişiler ile İşbirliği yapılan Kişi/Kurum arasındaki ilişkiyi ve etkileşimi sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

3.2. Site’ye erişim sağlanması ve Site’nin kullanılması ile ilgili masraflar tamamen Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilere ait olup, Şirket’in Site’ye erişimin sağlanması ve kullanılması ile ilgili işbu Sözleşme’de belirtilen haller hariç olmak üzere Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilerden herhangi bir ücret talebi bulunmamaktadır. Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler Site’ye erişimin sağlanması ve Hizmet’ten yararlanmak için kullandığı cihazların ve Sanal Ortam’ın Site’nin gerektirdiği teknik özelliklere tam anlamıyla uyumlu olduğunu aksi durumda Hizmet’ten tam anlamıyla istifade edemeyeceğini bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler, Hizmet’i, Sözleşme kabul tarihi itibariyle, kullanmaya başlayabilir ve kaydının iptali ve/veya işbu Sözleşme’nin uygun şekilde sonlanması ve/veya Şirket ya da Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler tarafından sonlandırılmasına kadar -hangi tarih önce ise- Hizmet’i bu Sözleşme’de belirtilen şartlar ve hükümler dahilinde kullanmaya devam edebilir.

3.4. Şirket, Site’de sunulan Hizmet’e yenilerini ekleme, mevcut Hizmet’in kapsam ve sunulma koşulları ile Site dahilinde erişilen içerikleri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Şirket, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir.

3.5. Şirket, Hizmet’i ”olduğu gibi,” ve ”kullanıma sunulduğu haliyle” vermektedir. Şirket, Hizmet ile ilgili herhangi bir açık veya örtülü garanti veya teminat vermemektedir. Bu bağlamda, Şirket herhangi bir servis seviyesi ve/veya güvenlik seviyesi de garanti etmemektedir. Satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, işçilik ve ihlal bulunmaması da dahil zımni garantiler de kapsam dışında tutulmuştur. Şirket’in her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği Hizmet’i sürekli ve/veya geçici olarak durdurmak, Hizmet’in içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler işbu tasarrufu peşinen kabul eder.

 

4. Site’ye Kayıt Olma Şartları ve Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance Çalışan Kişilere İlişkin Kriterler

4.1. Site’ye ancak 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş gerçek kişiler kayıt yaptırabilir ve Site aracılığıyla sağlanan Hizmet’ten yararlanabilir. Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilerin Site’ye kayıt olması sırasında Şirket’in Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilerin yaşını kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilerin 18 yaşından küçük olduğunun tespit edilmesi halinde, Şirket işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödemeksizin tek taraflı olarak fesih etme ve söz konusu Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilerin Site’de yer alan kaydını silme hakkına sahiptir.

4.2. Siteye kayıt olmak ve Hizmet’ten yararlanmak isteyen kişi, yürürlükte bulunan kanun ve mevzuat kapsamında hukuken fiil ehliyetine sahip olduğunu ve bu Sözleşme ile bağlı olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Site ve Hizmet sadece Şirket’in belirlemiş olduğu asgari kriterleri karşılayan ve kaydı Şirket tarafından onaylanan Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilere açıktır. Şirket tarafından dikkate alınan bazı kriterler şunlardır;

  1. a) Site’ye kayıt yaptırmak isteyen kişinin, Şirket tarafından Site’ye erişiminin daha önceden yasaklanmamış olması
    Yukarıda belirtilen kriterler sınırlayıcı nitelikte olmamakla beraber, bunlara ek olarak Şirket tarafından diğer pek çok kriter nazara alınabilmekte ve sadece burada belirtilen kriterlerin karşılanması Site’ye kayıt olma hakkını garanti altına almamaktadır.

Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler işbu maddede belirtilen kriterleri ve Şirket’in kendisine sair zamanlarda ileteceği kriterleri Site’ye kayıtlı olduğu ve Hizmet’ten yararlandığı sürece karşılamayı, aksi durumda Şirket’in işbu Sözleşme’yi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ve tazminat ödemeksizin tek taraflı olarak fesih edebileceğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler Site’ye ücretsiz olarak kayıt yaptırma hakkına sahiptir. Şirket Site’ye kayıt yaptırmak isteyen herhangi bir kişinin başvurusunu herhangi bir gerekçe göstermeksizin reddetme hakkını elinde bulundurmaktadır. Site’ye kayıt olmak isteyen herhangi bir kişinin başvurusunun reddedilmesi halinde bu kişinin itiraz hakkı bulunmamaktadır.

4.5. Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilerin Site’ye kayıt esnasında Site aracılığıyla doğrudan ve Sosyal Medya Mecraları aracılığıyla dolaylı olarak sunmuş olduğu kendisine ait iletişim ve diğer kişisel bilgilerin gerçeğe uygun, güncel, gerçek ve doğru olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilerin Site’ye kayıt olma esnasında vermiş olduğu bilgilerin gerçeğe uygun olmadığının, eksik olduğunun, yalan beyan içerdiğinin ve/veya güncel olmadığının tespiti halinde Şirket’in kendi takdir hakkına bağlı olarak işbu Sözleşme’yi tek taraflı bir bildirimle ve derhal yürürlüğe girecek şekilde tazminatsız olarak fesih etme hakkı saklıdır. İşbu maddede belirtilen yükümlülüğün Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler tarafından ihlal edilmesi halinde doğabilecek bütün zararlardan Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler münhasıran sorumludur. Şirket, böyle bir yükümlülüğü olmamakla birlikte Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilerin kayıt olmasından önce ve/veya Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilerin Hizmet’ten ve Site’de istifade ettiği herhangi bir zamanda Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler tarafından verilen bilgilerin resmi bilgi ve belgelerle doğrulanmasını isteme hakkına sahiptir.

4.6. Şirket, işbu Sözleşme şart ve hükümlerine aykırılık halinde, Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilerin Site’yi ve/veya Hizmet’i hukuka ve ahlak kurallarına aykırı olan amaçlar çerçevesinde kullanması halinde, her zaman, başka herhangi bir gerekçe göstermeden, bildirimsiz, tazminatsız ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilerin Site’de yer alan kaydını sona erdirebilir veya geçici olarak durdurabilir. Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler, Sözleşme’nin işbu maddede yer alan herhangi bir nedenle fesih edilmesinden ötürü Şirket’in kâr kaybı dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere uğramış olduğu bütün zararları Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilerden tazmin ve talep etme hakkına sahip olduğunu bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Üye veya Abone olarak Site’ye kayıt olmak, ücretli Abone olmak veya ücretli Paket satınalmak ve Site aracılığıyla sunulan Hizmet’ten faydalanabilmek için gerekli tüm bilgilendirmeleri okuduklarını, anladıklarını ve sorumluluklarını bildiklerini bu ücretli hizmetler ile ilgili Şirket’in dilediği zaman değişiklik yapma hakkının saklı olduğunu ve herhangi bir itirazda bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Kaydın İptali

Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler, dilediği zamanda kaydını info@roemedya.com mail adresine kayıt iptalini içeren bir mail göndererek iptal etme ve Hizmet’ten istifade etmeyi durdurma hakkına sahiptir.

6. Site’nin Kullanımı ve Hizmet’ten Yararlanırken Uyulması Gereken Kurallar

6.1. Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler başka bir Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilerin Hesabını kullanamaz ve/veya başka bir Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilerin Site’ye erişim hakkından hiçbir surette yararlanamaz.

6.2. Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler kayıt olurken, Şirket’e bildirdiği bilgilerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler Site’den ve Hizmet’ten faydalanırken, bilgilerin gerçek olmaması halinde işbu Sözleşme’yi ihlal etmiş olacağını ve böyle bir durumda Şirket’in işbu Sözleşme’yi derhal, tek taraflı ve tazminatsız fesih etme hakkının bulunduğunu bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler, Site dahilinde, genel kabul gören bütün ahlak kurallarına ve yürürlükte bulunan kanunlara ve her türlü mevzuata uygun davranmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4. Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler, Hizmet’in Şirket bakımından önemli ticari bir sır oluşturduğunu kabul eder. İşbu Sözleşmede aksi kararlaştırılmış olmadığı takdirde, Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler; (i) Hizmet’i kopyalamayacak, üçüncü kişilere kullandırmayacak ve/veya faydalandırmayacaktır; (ii) Hizmet üzerinde kısmen dahi olsa herhangi bir değişiklik veya düzenleme yapmayacak, taklit etmeyecek, farklılaştırma suretiyle, kaynak olarak veya başka şekle sokarak kullanmayacaktır; (iii) tamamen veya kısmen değiştirme veya oluşturma suretiyle Hizmet’in türevini yaratmayacaktır; (iv) Hizmet’i başka yazılım ve/veya malzeme ve donanım ile birleştirmeyecek ve/veya modifiye etmeyecektir; (v) Hizmet ile alakalı herhangi performans bilgisini, sağlanan bilgileri ve/veya analizi, üçüncü kişilere erişebilir kılmayacaktır; (vi) Hizmet ile ilgili veya Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilerin işbu Sözleşme uyarınca sahip olduğu hakları, kısmen veya tamamen, isteyerek veya istemeden, kanunen veya başka bir surette, herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişiye, kuruma, kuruluşa lisans, alt lisans, satış, nakil, devir, transfer, kiralama, dağıtma, teminat olarak gösterme veya başkaca bir şekilde herhangi bir hak sağlama suretiyle erişilebilir kılmayacaktır; (vii) Hizmet’ten istifade ettiği sürece ve işbu Sözleşme’nin sona ermesinden sonra dahi Hizmet ile rekabet edecek, yarışacak, benzer fikirler, özellikler ve Hizmet’in işlevselliğine paralel ürün ve/veya hizmet oluşturmayacak, (viii) Hizmet’ten istifade ettiği sürece ve işbu Sözleşme’nin sona ermesinden sonra dahi Hizmet’in herhangi bir fikrini, işlevselliğini ve/veya özelliklerini hiçbir surette taklit etmeyecek, çoğaltmayacak ve/veya kopyalamayacak, (ix) Hizmet’i kanunlara aykırı olarak spam veya diğer tekrarlayıcı veya istenmemiş mesajlar göndermek için kullanmayacak veya; (x) Hizmet’i zararlı kodlar göndermek veya saklamak için kullanmayacaktır; (xi) Hizmet’in veya içindeki verilerin bütünlüğüne veya performansına müdahale etmeyecek veya engelleyemeyecektir; veya (xii) Hizmet’e veya bağlantılı sistem veya ağlara yetkisiz erişim sağlamaya girişmeyecektir. (xiii) Hizmet üzerinden İçerik gönderdiği, iletişim ve etkileşim kurduğu İşbirliği yapılan kişi/kurum ile Hizmet’ten istifade ettiği sürece Hizmet haricinde herhangi bir ticari ilişkiye girmeyecektir.(xiv) Hizmet’te kendisine sunulan hiçbir bilgiyi kimseyle paylaşmayacak; taklidini, benzerini üretmeyecektir.

6.5. Şirket ticari sırlar, patentler ve diğer fikri mülkiyet hakları da dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmet’in (Hizmet’i sağlamak için kullanılan yazılım da dâhil) ve Site’nin tüm hak ve unvanının yegâne malikidir. İşbu Sözleşme’nin ve Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilerin kaydının herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, Müşteri’nin Hizmet ile bağlantılı tüm hakları ve Hizmet ile Site’ye erişimi derhal sona erecektir.

6.6. Şirket’in veya herhangi bir bağlı şirketinin, kuruluşunun, iştiraklerinin ve/veya lisans verenlerinin, Hizmet’in bir parçası olarak kullanılan ticari markaları, logoları ve isimleri, Şirket veya herhangi bir bağlı kuruluşunun ve iştirakinin önceden yazılı rızası olmadan, Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler tarafından tamamen veya kısmen; kopyalanamaz, taklit edilemez ve/veya kullanılamaz.

6.7. Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler, diğer Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilerin özel, gizli programlarına, dosyalarına, belgelerine, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip sair alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Şirket ve yetkililerinin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve Şirket’i tazmin etmekle sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8. Şirket Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilere karşı kâr kaybı, dolaylı, özel, arızi, cezai, veya bağlı zararlardan (iş kaybı, kâr mahrumiyeti, işin durması, veri kaybı, kayıp tasarruf veya benzer maddi kayıplardan doğan zararlar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) sözleşmeden, haksız fiilden (ihmal dâhil) veya burada düzenlenmemiş başkaca bir sorumluluktan doğan zararlardan hiçbir surette sorumlu olmayacaktır.

7. Şirket’in Teknik Problemlerden Sorumlu Olmaması

7.1. Özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar, direktif, emir ve uygulamalar, sair mücbir sebepler (örneğin doğal afet, terörist saldırıları, yangın, sel, zelzele, grev, lokavt vb.), üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kurum ve/veya kuruluşlardan kaynaklananlar da dahil uzun süreli veya kısa süreli aksaklıklar, eksiklikler, teknik arızalar ve/veya gecikmeler, bozukluklar ve benzeri dış etkenler, tamir/bakım çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen sair bütün problemler de dâhil olmak üzere internet servis sağlayıcılardan kaynaklanan geçici dahi olsa hizmet kesintilerinden, aksaklıklardan, arızalardan, yanlış ve hatalı kullanım, diğer her türlü teknik zorunluluklardan, bakım veya yenileme işlemlerinden, telefon şebekesinden, GSM operatöründen, altyapı sağlayıcısından ve elektrik kesintilerinden dolayı Hizmet’in verilmesinde ve/veya Site’ye erişilmesinde yaşanabilecek aksaklıklardan ve problemlerden Şirket hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Olası kesintiler veya başka bir sebeple Hizmet’in sağlanmasında ve/veya Site’ye erişimde oluşabilecek değişiklik, eksiklik, aksama, kopukluk, kesinti, yanlışlık, silinme ve bozulmalar da dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Şirket yaşanabilecek hiçbir problemden sorumlu değildir.

7.2. Şirket gerektiğinde ve kendi takdir yetkisine bağlı olarak ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı ve sürekliliği, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların, bozulmaların, eksikliklerin ve sair her türlü problemin önüne geçebilmek, muhtemel bütün aksaklıkları engellemek ve/veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda Hizmet’e ve/veya Site’ye erişimi süreli veya süresiz, kısmen veya tamamen sınırlandırabilir veya durdurabilir.

8. Diğer Hükümler

8.1. Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance kişiler İşbu Sözleşme’nin, Şirket veya İşbirliği yapılan kişi/kurum ile kendisi arasında; herhangi bir ortaklık, franchise, iş ortaklığı, temsilcilik veya işçi/işveren ilişkisi oluşturmadığını bildiğini ve bunun bilincinde olduğunu peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışanı, maaşlı personeli, işçisi ve/veya temsilcisi olmadığını ve tamamen bağımsız bir yüklenici olarak davrandığını ve bu çerçevede hareket ettiğini peşinen ve gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler Şirket’in ve/veya İşbirliği yapılan kişi/kurumun maaşlı çalışanı, personeli ve/veya işçisi olmadığından Şirket’e ve/veya İşbirliği yapılan kişi/kuruma karşı herhangi bir işçilik ücreti alacağı talebinde bulunamayacağını bildiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Şirket tarafından işbu Sözleşme’de yer alan bir hakkın kullanılamaması veya kullanılmasında gecikilmesi o haktan feragat edildiği anlamına gelmeyecektir. Aksi burada açıkça belirtilmedikçe, burada belirtilen kanun yolları kanunlarda veya hakkaniyet uyarınca öngörülen kanun yollarına ek olarak ve münhasır olmayarak düzenlenmiştir.

8.4. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü yetkili bir mahkeme tarafından kanuna aykırı bulunduğu takdirde, bu hüküm mahkemece tadil edilecek ve kanunların izin verdiği en geniş ölçüde hükmün asıl şeklinin amacını gerçekleştirecek şekilde yorumlanacaktır. Sözleşme’nin geriye kalan hükümleri ise aynı şekilde yürürlükte kalmaya devam edecektir.

8.5. Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler, işbu Sözleşme’de belirtilen hak veya yükümlülüklerini, kanun gereği veya başka bir şekilde, Şirket’in önceden yazılı onayı olmaksızın devredemez. Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilein bu maddeyi ihlal edecek şekilde işbu Sözleşme’deki hak veya yükümlülüklerini devretme girişimi geçersiz olacak ve herhangi bir hüküm ifade etmeyecektir.

8.6. Bu Sözleşme, tüm ekleri ile birlikte, Şirket ve Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler arasındaki anlaşmanın bütününü oluşturmaktadır ve konusuna ilişkin olarak yazılı veya sözlü önceki ve eş zamanlı tüm sözleşmeleri, teklif veya beyanları yürürlükten kaldırmaktadır.

8.7. Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler, işbu Sözleşme kapsamında veya bu Sözleşme ile bağlantılı olarak ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta Şirket’in veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların, sistem kayıtlarının, ticari kayıtların, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının delil teşkil ettiğini ve işbu maddenin H.M.K. Madde 193 anlamında bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini peşinen ve gayrikabili rücu olmak üzere kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.8. İşbu Sözleşme Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilerin Site’ye kayıt olması veya ziyaret etmesi ile yürürlüğe girecek olup, Sözleşme herhangi bir nedenle sona erinceye kadar yürürlükte kalmaya ve Şirket ve Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler açısından bağlayıcı olmaya devam eder.

9. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü

9.1. İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabidir ve Türk Hukuku uyarınca yorumlanacaktır.

9.2. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Çağlayan  Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

10. Şirket ile İletişim

10.1. Şirket işbu Sözleşme’ye dair kanuni her türlü bildirimi, kayıt esnasında Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilerin verdiği ve güncel tutmakla yükümlü olduğu elektronik posta adresine yapacaktır. Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilerin Site’de kayıtlı posta adresinin yanlışlığından, eksikliğinden, geçersizliğinden ve/veya başkasına ait oluşundan doğabilecek herhangi bir zarardan Şirket hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Bu durumda, Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler, Şirket’in Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilerin Site’ye giriş yaptığı IP (Internet Protocol) numarasından ilgili internet servis sağlayıcısına ulaşıp, internet servis sağlayıcısından Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişilerin Şirket’e bağlantı kurduğu geçerli posta adres bilgisini edinebilmesi için Şirket’e gerekli izin ve onayı işbu Sözleşme ile peşinen vermiş olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.2. Kullanıcı-Ziyaretçi, Üye veya Abone, Sözleşmeli ya da Freelance çalışan kişiler e-mail yolu ile iletişim kanallarından herhangi birisini kullanmak suretiyle Şirket ile iletişime geçebilir.

Bize Ulaşın

Esentepe Mah. Köprülü Sk.

No:31/A Şişli İstanbul, Türkiye

Yol Tarifi

Levent Metro durağında Zincirlikuyu çıkışından 4 dk mesafede olup, Metro City Avm otopark giriş yolundan aşağıya doğru ilerleyiniz. A101 market arka sokağındayız.